Lab Equipment
   System Design
   Service
     Water Purification System
   บทความ
   Contact Us
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 644
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,506,954
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทั่วไป
น้ำ DI (Deionize Water) ,น้ำบริสุทธิ์สูง ( Ultrapure Water )
[12 ตุลาคม 2552 14:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 71489 คน
                                              การกำจัดอิออน (Deionisation)
                    กำจัดอิออนด้วยเรซิอินทรีย์สังเคราะห์เพื่อกำจัด cations กับ anions ด้วยการแลกเปลี่ยนกับ hydrogen และ hydrogen
ions(อาจใช้ cations และ anions beds ที่แยกจากกันหรือ mixed bed) การทำให้น้ำสะอาดโดยการกำจัดอิออน
มีข้อควรพิจารณาอยู่หลายประการ
1. การกำจัดอิออนในน้ำดื่มสามารถทำได้โดยการแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange process) หลักการพื้นฐานคือ
 * Cation exchange กำจัดประจุบวก
 * Anion exchange กำจัดประจุลบ
2. กำจัดอิออนโลหะหรืออิออนบวก ทำได้โดยผ่านน้ำเข้าคอลัมน์ที่มี cationic resin อยู่ อนุภาคใน cationic resin จะเกิดพันธะอ่อน ๆ
กับ H+ และเกิดพันธะที่แข็งแรงกับ fixed anions (มักเป็น sulphonic (SO3) ซึ่งจับกับ cation ได้แรง) อิออนโลหะซึ่งมีประจุบวกทั้งหมด
ในน้ำจะแลกเปลี่ยนกับ H+ บนresin ดังนั้นน้ำที่ผ่านออกมาจึงไม่มีอิออนบวก ยกเว้น H+  ส่วนอิออนลบไม่เปลี่ยนแปลง น้ำที่ผ่านออก
จะเป็นกรดค่อนข้างมาก ดังสมการ
   2 RcH + CaSO4 ------- > (Rc)2Ca + H2SO4
    Rc คือ cationic resin 
    H+บน resin จะแลกกับ Ca++  
    Ca++ จะถูกจับไว้โดย resin H2SO4
3. ผ่านน้ำไปยังคอลัมน์ที่สองที่มี anionic resin อนุภาคใน anionic resin เกิดพันธะอ่อน ๆ กับ OH- น้ำที่ซึมผ่านจะถูกกำจัดประจุลบ
โดยแลกกับ OH- บน resin resin นี้แรงมากประกอบด้วย quaternary ammonium group คือ MeaN+ น้ำจากคอลัมน์แรกเป็นกรด (มี H+)
เมื่อน้ำผ่านคอลัมน์สองจะไม่มีอิออนลบ นอกจาก OH- ดังนั้น H+ และOH- ทำให้เกิดเป็นน้ำดังสมการ                 
    2 RaOH + H2SO4  ----- >  (Ra)2SO4 + 2 H2O
     Ra คือ anions resin
     OH- จะแลกกับ SO4   แล้วจะได้น้ำออกมา
4. ความแรงในการยึดจับของ resin มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของประจุบนผิวของอิออน ค่าความแรง (ดูตารางในชีทนะจ๊ะ)
ตัวเลขมากแรงยึดเกาะยิ่งมาก
5.หาก resin สำหรับอิออนบวกเสื่อมลง อิออนบวกที่จับได้แรงกว่าจะแทนที่ เช่น Na+ มีแรงยึดเกาะน้อยสุดที่พบในธรรมชาติ
จะเป็นอิออนตัวแรกที่ถูกแทนที่ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “sodium slip” พบว่าค่า conductivity ของน้ำเพิ่ม
สมบัติของน้ำที่ FDA ยอมรับคือ มีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 4 megohm และค่า pH 5-7
ระบบแลกเปลี่ยนประจุจะกำจัด ionic species ทุกชนิดที่ปนเปื้อน เรียกขบวนการนี้ว่า “การกำจัดแร่ธาตุ”(demineralization)
 Resin regeneratiom
 เมื่อน้ำผ่าน column อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ ions บน resin ที่เกิดการแลกเปลี่ยนลดลง resin จะเริ่มหมดสภาพ (exhaust)
เริ่มจากด้านที่น้ำเข้า จึงต้องทำการฟื้นสภาพ (regeneration)
 Strong-acid cation resin (มี H+เกาะ) ฟื้นสภาพได้โดยการผ่านด้วยกรด
แก่ เช่น HCl ลงไปใน column จะทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ ได้ resin ที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์ได้  Strong-acid anion resin ให้ผ่านเบสแก่ เช่น NaOH
  ความถี่การฟื้นฟูขึ้นกับปริมาณเกลือในน้ำที่ป้อน การใช้คอลัมน์แลกเปลี่ยนอิออนเหมาะกับน้ำที่มีอิออนต่ำ
 ไม่เหมาะกับน้ำที่มีปริมาณเกลือสูง เพราะต้นทุนสูงเนื่องจากต้องฟื้นฟูบ่อย
 ปกติ resin มีลักษณะเป็น spherical beads เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.8 mm เมื่อใช้ไปนาน ๆ จะแตกละเอียด
จึงต้องมีการเติม resin ประมาณปีละ 3-5% เมื่อประสิทธิภาพของ resin ลดลงจากการฟื้นฟูบ่อยมาก ควรเปลี่ยน resin
 อายุใช้งานของ resin ขึ้นกับ – การบำรุงรักษา – สมบัติของน้ำเริ่มต้น
..............................................................................................................................................................................


ค่าคุณภาพน้ำและการใช้งานในห้องทดลอง 

  Resistivity
(MOhm-cm)
TOC
(ppb)
Bacteria Endotoxins
(EU/mL)
Type I+ 18.2 <5 <1 <0.03
Type I >18 <10 <1 <0.03
Type II+ >10 <50 <10 NA
Type II >1 <50 <100 NA
Type III >0.05 <200 <1000 NA
  การแบ่งชนิดของน้ำบริสุทธิ์ตามมาตรฐานของอเมริกา 
 American Society For Testing  And Material (ASTM)
D1193-06 Standards Specification For Reagent Grade Water   

  Type I* Type II** Type III*** Type IV

Electical Conductivity max.
(us/cm. @25 C)

 0.056  1  0.25  5.0

HElectrical Resistivity min.
(Mohm.cm @25 C)

 18.0  1  4 0.2
PH @25 C  - -  -  5.0-80
TOC max. (ug/l)  50 50  200  no limit
Sodium max. (ug/l)  1  5  10  50
Silica max. (ug/l)  3  3  500  nolimit
Chloride max. (ug/l)  1  5  10  50


 

ทั่วไป
- ระบบผลิตน้ำ RO รีเวอร์สออสโมซีส [12 ตุลาคม 2552 14:47 น.]
- Service / ซ่อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ [12 ตุลาคม 2552 14:47 น.]
- เครื่องผลิตน้ำ DI 15 เมกกะโอห์ม , เครื่องผลิตน้ำ Ultrapure 18.2 เมกกะโอห็ม [12 ตุลาคม 2552 14:47 น.]
- น้ำ DI (Deionize Water) ,น้ำบริสุทธิ์สูง ( Ultrapure Water ) [12 ตุลาคม 2552 14:47 น.]
- น้ำกลั่น(Distilation Water) [12 ตุลาคม 2552 14:47 น.]
- น้ำ RO (Reverse osmosis) [12 ตุลาคม 2552 14:47 น.]
- ตู้ดูดไอสารเคมี(Fume Hood Cupboard) [12 ตุลาคม 2552 14:47 น.]
ดูทั้งหมด

บริษัท มิตร-ซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
100/114 ม.4 เเขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-7287300-1 แฟกซ์. 02-7287443
Engine by MAKEWEBEASY