Lab Equipment
   System Design
   Service
     Water Purification System
   บทความ
   Contact Us
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 634
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,506,944
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  Company Overview

             บริษัท มิตร-ซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่จัดจำหน่าย ซ่อมแซม  แก้ไขและรับออกแบบผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์
       ในห้องทดลองตามความต้องการโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ซึ่งสินค้าทางบริษัทฯ มีให้ท่านได้เลือกหลากหลายตามความต้องการโดย
        มุ่ง-เน้นจัดหา ผลิตเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในธุรกิจกลุ่มต่างๆ ของลูกค้าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ 
        ลงทุน   
              บริษัท มิตร-ซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเน้นนำเสนอเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการดำเนิน
        งานในธุรกิจกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการของท่าน
              นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นความซื่อสัตย์และพร้อมนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
        โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
                    - การให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์
                    - จัดหาหรือผลิตเครื่องมือตามความต้องการ
                    - ซ่อมและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

  Product Overview
     บริษัทมิตร-ซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเป็นบริษัทที่จัดจำหน่าย ซ่อมแซม แก้ไข และรับออกแบบผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องทดลอง
ตามความต้องการ โดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ซึ่งสินค้าทางบริษัทมีให้ท่านได้เลือกหลากหลาย
รายการต่างๆ ดังนี้
      ระบบกรองน้ำ ได้แก่ ระบบกรองน้ำเบื้องต้น น้ำดื่ม ,น้ำอาร์โอ ,น้ำ DI ตลอดจน น้ำบริสุทธิ์สูง (Ultrapure Water)และรับปรึกษา
ออกแบบระบบน้ำในโรงงาน etc.

      ระบบกรองเชื้อโรคและสารเคมี ได้แก่ แผ่นกรองเชื้อโรคของตู้ปลอดเชื้อ (LAF) แผ่นกรองสารเคมีของตู้ดูดไอสารเคมี
(FumeHood Cupboard) etc.

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ำ ได้แก่ เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH Meter), ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter),
เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity Meter) etc.

      เครื่องมือที่ใช้งานควบคุมอุณหภูมิและความร้อน ได้แก่ ตู้อบความร้อน (Oven), อ่างรักษาอุณหภูมิของน้ำ (Waterbath)
แท่นให้ความร้อน (Hotplate) etc.

      เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตก๊าซ ได้แก่ เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน , เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน , ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) etc.

      เครื่องมือที่ใช้ระบบมอเตอร์ ได้แก่ เครื่องเขย่า (Shaker) , เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge), เครื่องกวนสารละลาย (Stirrer) etc.
    Service/ บริการ
+ ซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / เครื่องมือห้องเเล็ป / ห้องทดลอง, 
 บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์   ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ 
+ พร้อมบริการเปลี่ยนฟิลเตอร์  Ductless Hood , laminar Air flow
 Hotplate·Stirrer·Water Bath ·Incubator· Oven ·Centrifuge · Autoclave·Shaker
 Fume Hood 
· Laminar Air Flow · Ductless  Hood
 Homogenizer · Water Purification   ระบบน้ำ  RO /  DI  ฯลฯ


                                                                                                               
                                     
      รับแปลเอกสารงานวิศวกรรม                     ระบบคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center System)
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีทุกสาขา             ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
แปลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง                          และระบบโทรศัพท์อื่นๆ
บริษัท มิตร-ซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
100/114 ม.4 เเขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-7287300-1 แฟกซ์. 02-7287443
Engine by MAKEWEBEASY